مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: مدارک تحصیلی دانشجویانی که از اول ژانویه۲۰۱۲، مقطع اولیه را در دانشگاه های غیر معتبر و مقاطع بالاتر را در دانشگاه های معتبر بگذرانند، غیر قابل بررسی و ارزشیابی است. به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمدحسین مجلس آرا افزود: بر اساس مصوبه شورای […]

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: مدارک تحصیلی دانشجویانی که از اول ژانویه۲۰۱۲، مقطع اولیه را در دانشگاه های غیر معتبر و مقاطع بالاتر را در دانشگاه های معتبر بگذرانند، غیر قابل بررسی و ارزشیابی است.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمدحسین مجلس آرا افزود: بر اساس مصوبه شورای ارزشیابی وزارت علوم، دانشجویان ایرانی خارج از کشور دوره های کاردانی و کارشناسی که مدرک مقطع قبلی آنها از دانشگاه غیر معتبر اما مدرک مقطع بالاتر از دانشگاه معتبر اخذ شده باشد در صورتی که تاریخ آغاز به تحصیل آنان پس از۱ر۱ر۲۰۱۲باشد، غیر قابل بررسی و ارزشیابی است.

وی اضافه کرد: چنانچه مدارک صادره از دانشگاه هایی که از نظر وزارت علوم غیر معتبر اما از نظر مراجع قانونی ذی ربط در کشوری خارجی معتبر و تاریخ آغـــاز به تحصــیل آنان پیش از۱ر۱ر۲۰۱۲باشد، قابل بررسی و ارزشیابی است.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات به پایگاه www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/2 مراجعه کنند.