دانشگاه صنعتی شریف در راستای رسالت‌های این دانشگاه مبنی بر ایفای نقش راهبری در هدایت سازمان‌های ایرانی به منظور ارتقای شاخص‌های عملکردی بر مبنای اصول و راهبردهای نوین علمی و تحقیقاتی و نیز نظر به اهمیت و نقش انکارناپذیر نگاه دانش‌محور در دستیابی سازمان‌ها به اهداف مورد انتظار، اقدام به برگزاری نخستین دوره ارزیابی سازمان […]

دانشگاه صنعتی شریف در راستای رسالت‌های این دانشگاه مبنی بر ایفای نقش راهبری در هدایت سازمان‌های ایرانی به منظور ارتقای شاخص‌های عملکردی بر مبنای اصول و راهبردهای نوین علمی و تحقیقاتی و نیز نظر به اهمیت و نقش انکارناپذیر نگاه دانش‌محور در دستیابی سازمان‌ها به اهداف مورد انتظار، اقدام به برگزاری نخستین دوره ارزیابی سازمان دانشی برتر در ایران به نمایندگی از بنیاد جهانی جایزه سازمان دانش‌محور (MAKE: Most Admired Knowledge Enterprise) نموده است. این جایزه که امسال سیزدهمین دوره آن در سطح جهانی برگزار می‌شود، به ترتیب شامل ارزیابی سازمان‌ها در سطوح ملی، قاره‌ای و جهانی می‌باشد، به گونه‌ای که سازمان‌های دانشی برتر در سطوح ملی وارد ارزیابی‌ها جهت دریافت جایزه در سطح قاره‌ای می‌شوند و ارزیابی در سطح جهانی نیز در میان سازمان‌های برتر قاره‌ای صورت خواهد پذیرفت. حضور و رقابت تنگاتنگ سازمان‌های معظم دنیا (نظیر Google، Microsoft، IBM، Siemens، Toyota، General Electric، BP و …) در این ارزیابی، جایزه جهانی MAKE را به معتبرترین جایزه بین‌المللی در حوزه مدیریت دانش مبدل نموده است. راهبری و هدایت جایزه ارزیابی MAKE در ایران بر عهده شورای عالی ارزیابی سازمان دانشی برتر ایران در دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد و این شورا با کمک کمیته داوری متشکل از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت دانش، سرمایه فکری و یادگیری سازمانی از سراسر کشور، ارزیابی سازمان‌های دانشی برتر ایران را زیر نظر بنیاد جهانی جایزه سازمان دانشی برتر (Global MAKE) انجام می‌دهد.

شرکت در جایزه سازمان دانشی برتر آسیا (Asian MAKE Award) که سطح بالاتری از ارزیابی‌ها در ابعاد قاره‌ای به شمار می‌آید، منحصرا برای آن دسته از سازمان‌های ایرانی میسر می‌باشد که در جایزه سازمان دانشی برتر ایران (Iran MAKE Award) شرکت نمایند. از میان سازمان‌های شرکت کننده در جایزه سازمان دانشی برتر ایران، ۳ سازمان اول به طور خودکار در جایزه جایزه سازمان دانشی برتر آسیا شرکت داده خواهند شد و شرکت سازمان‌های حائز رتبه‌های بعدی منوط به تجزیه و تحلیل وضعیت آن‌ها در مقایسه با شرکت‌کنندگان از سایر کشورها خواهد بود

مهلت ثبت نام در جایزه از تاریخ ۱۵ خردادماه الی ۱ مرداد ماه ۱۳۹۰ بوده و همایش سازمان دانشی برتر ایران به همراه نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و دستاوردهای پیاده‌سازی مدیریت دانش در ایران در آبان ماه ۱۳۹۰ برگزار خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه دائمی جایزه سازمان دانشی برتر ایران (شماره تلفن: ۶۶۵۲۵۲۸۹-۰۲۱، شماره فاکس ۶۶۵۲۵۴۰۲-۰۲۱، وب‌سایت: makeaward.sharif.ir و نشانی الکترونیک info@makeaward.ir) تماس حاصل فرمایید.