معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب نهایی نقشه جامع علمی کشور در آینده نزدیک خبر داد. محمد اسحاقی در حاشیه نشست خبری تبیین روند تهیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور در مصاحبه با خبرنگار ,واحد مرکزی خبر گفت : نقشه جامع علمی کشور در یکی دو جلسه آینده شورای عالی […]

معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب نهایی نقشه جامع علمی کشور در آینده نزدیک خبر داد. محمد اسحاقی در حاشیه نشست خبری تبیین روند تهیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور در مصاحبه با خبرنگار ,واحد مرکزی خبر گفت : نقشه جامع علمی کشور در یکی دو جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نهایی و ابلاغ می شود. وی افزود : این سند ملی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری بود که پس از اقدامات متعدد در یکی دو سال اخیر در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور بررسی و تصویب قرار گرفته است . اسحاقی همچنین با تبیین روند تهیه پیش نویس اولیه نقشه مهندسی کشور ابراز امیدواری کرد این سند راهبردی فرهنگی نیز مانند نقشه جامع علمی کشور تا پایان امسال به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود. وی همچنین گفت : در سال های اخیر افزون بر مسیری که برای تهیه نقشه مهندسی فرهنگی طی شد ، مسائل فرهنگی متعددی نیز شناسایی ، آسیب شناسی و بررسی شد تا برای رسیدن به وضع مطلوب فرهنگی برنامه ریزی و اقدام شود. اسحاقی افزود : به عنوان نمونه ، بحث بنیاد بازی ملی رایانه ای اکنون به جایی رسیده است که در کشورمان برنامه های نرم افزاری بازی ملی رایانه ای در اختیار داریم که مورد استفاده قرار گرفته است. وی اضافه کرد:برخی موضوعات مانند سیاست های تحکیم خانواده و ازدواج جوانان وکنترل و کاهش طلاق در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و برای مطالعات بیشتر به دبیرخانه این شورا ارائه شد. اسحاقی گفت : موضوع سلامت اداری نیز در دستور کار این شورا قرار گرفته که درحال نهایی شدن است. معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود : فرهنگ کار ، اصلاح الگوی مصرف و نشاط اجتماعی نیز بخشی از ۲۰ موضوعی است که به ترتیب در دستور کار این شورا قرار می گیرد. صدا و تصویر دارد