جام جم آنلاین: نقشه جامع علمی کشور در جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی و به تصویب رسید تا جامعه علمی کشور مسیر و راه مشخصی برای دستیابی به اهداف نظام در حوزه علم و فناوری داشته باشند. به گزارش مهر، نقشه جامع علمی کشور که از مدتها پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی […]

جام جم آنلاین: نقشه جامع علمی کشور در جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی و به تصویب رسید تا جامعه علمی کشور مسیر و راه مشخصی برای دستیابی به اهداف نظام در حوزه علم و فناوری داشته باشند.

به گزارش مهر، نقشه جامع علمی کشور که از مدتها پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی بود دقایقی پیش در جلسه این شورا نهایی شد و به تصویب رسید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تایید این خبر گفت: نقشه جامع علمی کشور پس از جلسات بسیار طولانی و مفصلی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب سپری کرده بود در جلسه امشب این شورا به تصویب نهایی رسید.

مخبر دزفولی درباره زمان ابلاغ و اجرای این نقشه جامع گفت: مراحل ابلاغ این نقشه به زودی طی خواهد شد.