نوروز مبارک
نوروز مبارک

نوروز ارج نهادن به شکوه شکفتن است، شکفتن دل از جان طبیعت   بی جان.  و همراهی اش با بهار،  فصلی که مظهر خلقت   است و   فرصتی برای تامل دوباره  در خویشتن خویش . خوش بهانه ای است برای پاسداشت همراهی شما مهربانان در فرود و فراز های سال 91 و آرزوی روز گاری نیکو در […]

نوروز ارج نهادن به شکوه شکفتن است، شکفتن دل از جان طبیعت   بی جان.  و همراهی اش با بهار،  فصلی که مظهر خلقت   است و   فرصتی برای تامل دوباره  در خویشتن خویش .

خوش بهانه ای است برای پاسداشت همراهی شما مهربانان در فرود و فراز های سال 91 و آرزوی روز گاری نیکو در سال پیش رو به امید فرازهایی به سوی تعالی جامعه مهندسی صنایع کشور.

شاد و برقرار باشید

اخبار مهندسی صنایع ایران