هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات / ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۳ / دانشگاه سمنان
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات / ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۳ / دانشگاه سمنان

هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
روزهای برگزاری کنفرانس: چهارشنبه و پنج شنبه ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برابر با ۱۴ و ۱۵ May 2014[…]

هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

روزهای برگزاری کنفرانس: چهارشنبه و پنج شنبه ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برابر با ۱۴ و ۱۵ May 2014

محل برگزاری کنفرانس: دانشگاه سمنان-دانشکده ریاضی،آمار وعلوم کامپیوتر

 – شروع ثبت نام در کنفرانس: اول آذرماه ۱۳۹۲

  – آخرین مهلت ارسال مقالات: ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

  – اعلام نتایج داوری:۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۲

  – آخرین مهلت ثبت نام: ۳۰ فروردین ۱۳۹۳

  تلفن و فاکس دبیرخانه:۳۳۵۴۰۶۱-۰۲۳۱

  دبیر کنفرانس: ۰۹۳۳۲۷۵۷۲۳۲

پایگاه کنفرانس:  www.or2014.semnan.ac.ir  

پست الکترونیکی:   or2014@mail.semnan.ac.ir