هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تاریخ برگزاری : ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰

با حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ۱۶ PDU آموزشی از موسسه PMI دریافت کنید.

بنابر ارزیابی های انجام شده از سوی دانشگاه اسکما فرانسه به نمایندگی جناب آقای پرفسور رادنی ترنر کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه به عنوان یکی از رویدادهای علمی معتبر بین المللی مورد تایید این دانشگاه قرار گرفت. از اینرو شرکت کنندگان در این کنفرانس فرصت خواهند داشت با حضور در این کنفرانس ضمن دریافت گواهینامه آموزشی گروه آریانا، گواهینامه رسمی این دانشگاه را با ۱۶ PDU و با تایید رسمی موسسه PMI دریافت نمایند.

برخی سخنرانان بین‏ المللی کنفرانس

ویکو والیلا

Veikko Valila

عضو هیات اجرایی، رئیس و دبیرکل انجمن بین المللی مدیریت پروژه

دکتر سارا راس

Dr. Sarah Ross

 

دکترای سازمانی از دانشگاه لیل فرانس


میشل تری

Michel Thiry

 

مدیر ارشد شرکت والنسی

دکتر ژئوفری ریس (ویدئو کنفرانس)

Dr. Geoffrey Alan Reiss

رئیس افتخاری گروه تخصصی مدیریت برنامه در کشور انگلستان

استیسی گوف (ویدئو کنفرانس)

Stacy Goff

مدیر عامل شرکت آمریکایی متخصصان پروژه

شرکت کنندگان در کنفرانس

· مدیران ارشد سازمان های پروژه محور

· مدیران پروژه

· مدیران دفاتر پروژه

· کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه

· کارشناسان و متخصصان مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی و ثبت نام در کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۴ و ۱۵ دی ماه ۱۳۹۰

دریافت بروشور کنفرانس

برخی سخنرانان بین المللی کنفرانس

نمایشگاه و تبلیغات

ثبت نام

*** تخفیف ویژه برای کسانی که در دوره های قبلی کنفرانس شرکت کرده اند ***

تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملایری‌پور غربی، شماره ۳۷، واحد ۱

شماره تماس : ۸۸۳۴۲۹۰۴

WWW.IIPMC.COM

 

 

 

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تاریخ برگزاری : ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰

با حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ۱۶ PDU آموزشی از موسسه PMI دریافت کنید.

بنابر ارزیابی های انجام شده از سوی دانشگاه اسکما فرانسه به نمایندگی جناب آقای پرفسور رادنی ترنر کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه به عنوان یکی از رویدادهای علمی معتبر بین المللی مورد تایید این دانشگاه قرار گرفت. از اینرو شرکت کنندگان در این کنفرانس فرصت خواهند داشت با حضور در این کنفرانس ضمن دریافت گواهینامه آموزشی گروه آریانا، گواهینامه رسمی این دانشگاه را با ۱۶ PDU و با تایید رسمی موسسه PMI دریافت نمایند.

 برخی سخنرانان بین‏ المللی کنفرانس

ویکو والیلا

Veikko Valila

عضو هیات اجرایی، رئیس و دبیرکل انجمن بین المللی مدیریت پروژه

دکتر سارا راس

Dr. Sarah Ross

 

دکترای سازمانی از دانشگاه لیل فرانس


میشل تری

Michel Thiry

 

مدیر ارشد شرکت والنسی

دکتر ژئوفری ریس (ویدئو کنفرانس)

Dr. Geoffrey Alan Reiss

رئیس افتخاری گروه تخصصی مدیریت برنامه در کشور انگلستان

استیسی گوف (ویدئو کنفرانس)

Stacy Goff

مدیر عامل شرکت آمریکایی متخصصان پروژه

شرکت کنندگان در کنفرانس

· مدیران ارشد سازمان های پروژه محور

· مدیران پروژه

· مدیران دفاتر پروژه

· کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه

· کارشناسان و متخصصان مدیریت پروژه

اطلاعات تکمیلی و ثبت نام در کنفرانس

تاریخ برگزاری: ۱۴ و ۱۵ دی ماه ۱۳۹۰

دریافت بروشور کنفرانس

برخی سخنرانان بین المللی کنفرانس

نمایشگاه و تبلیغات

ثبت نام

*** تخفیف ویژه برای کسانی که در دوره های قبلی کنفرانس شرکت کرده اند ***

تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملایری‌پور غربی، شماره ۳۷، واحد ۱

شماره تماس : ۸۸۳۴۲۹۰۴

WWW.IIPMC.COM