هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع شروع به کار کرد. اساتید و خبرگان مهندسی صنایع از سراسر کشور و سایر کشور ها برای برگزاری این واقعه بزرگ در دانشگاه صنعتی اصفهان گرد هم آمده اند تا ضمن انتقال تجربیات به بررسی جدیدترین دستاوردهای مهندسی صنایع سال های اخیر بپردازند. همه ی نام آشنا های رشته مهندسی صنایع در این کنفرانس حضور دارند. در این میان می توان به حضور اساتیدی همچون دکتر حجی، دکتر خوشنویس، دکتر فاطمی قمی، دکتر امین ناصری، دکتر اکبری، دکتر عشقی، دکتر رییسی و … اشاره کرد.مراسم افتتاحیه کنفرانس با سخنرانی دکتر همدانی گلشن ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان و پس از آن دکتر بیجاری دبیر کنفرانس آغاز شد.

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع شروع به کار کرد. اساتید و خبرگان مهندسی صنایع از سراسر کشور و سایر کشور ها برای برگزاری این واقعه بزرگ در دانشگاه صنعتی اصفهان گرد هم آمده اند تا ضمن انتقال تجربیات به بررسی جدیدترین دستاوردهای مهندسی صنایع سال های اخیر بپردازند. همه ی نام آشنا های رشته مهندسی صنایع در این کنفرانس حضور دارند. در این میان می توان به حضور اساتیدی همچون دکتر حجی، دکتر خوشنویس، دکتر فاطمی قمی، دکتر امین ناصری، دکتر اکبری، دکتر عشقی، دکتر رییسی  و … اشاره کرد.مراسم افتتاحیه کنفرانس با سخنرانی دکتر همدانی گلشن ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان و پس از آن دکتر بیجاری دبیر کنفرانس آغاز شد.