هفتمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات – ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ برگزار کننده : انجمن نگهداری و تعمیرات ایران محورهای کنفرانس : تجارب اثر بخش در نگهداری و تعمیرات  ( Effective Practices in Maintenance ) چالش‌های نت ( Maintenance Challeneg ) مدیریت راهبردی و اجرایی  ( Strategic Management and Implementation ) راهبرد نت مبتنی بر ریشه یابی عیوب (  […]

هفتمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات – ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۳۹۰

برگزار کننده : انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

محورهای کنفرانس :

تجارب اثر بخش در نگهداری و تعمیرات  ( Effective Practices in Maintenance )

چالش‌های نت ( Maintenance Challeneg )

مدیریت راهبردی و اجرایی  ( Strategic Management and Implementation )

راهبرد نت مبتنی بر ریشه یابی عیوب (  Root Cause Maintenance strategy )

راهبرد اقتصادی مراقبت وضعیت  ( Economical Condition Monitoring Strategy )

تشخیص و پیش بینی عیوب ماشین‌آلات ( Machinery Diagnosis and Prognosis )

شاخص‌های کلیدی عملکرد و سنجش نت ( Key Performance Indicators and Measurements )

نت مبتنی بر قابلیت اطمینان ( Reliability Centered Maintenance :RCM )

مدیریت زنجیره تامین و نت  ( Supply Chain Management and Maintenance )

توسعه منابع انسانی در نت ( Human Resource Development (HRD) in Maintenance )

سیستم‌های هوشمند در نت ( Intelligent Systems Application in Maintenance )

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ( Total Productive Maintenance )

تأسیسات آبی (سدها، سازه­های هیدرولیکی، خطوط آبرسانی، ایستگاه­های پمپاژ و …)   ( (Water Facilities (Dams, Hydraulic Stractures, Pipe Pump Stations, lines )

دیدگاه‌ها و فنون نوین در نت:  ( New Approaches and Techniques in Maintenance )

مدیریت دارایی­های فیزیکی ( Physical Asset Management :AM )

سیستم‌های نت مجازی  ( Virtual Maintenance Systems :VMS)

سیستم‌های بی نیاز از تعمیر  ( Maintenance free )

نت ناب ( Lean Maintenance )

فنون پیش‌بینانه و پیش اقدام  ( Predictive & Proactive Tech )

هزینه چرخه عمر ( Life Cycle Cost :LCC)

اطلاعات بیشتر در : http://www.irma.ir/conf7