همایش تخصصی  «بهره‌گیری از دانش نوآوری نظام‌یافته در پیشبرد اهداف نقشه جامع علمی کشور» در روز چهارشنبه مورخ ۸۹۱۰۲۹ ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۸۰۰ به بهانه یادمان پروفسور محمدحسین سلیمی، پدر دانش نوآوری نظام‌یافته کشور، به همت موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران  با همراهی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد. بدینوسیله از تمامی […]

همایش تخصصی  «بهره‌گیری از دانش نوآوری نظام‌یافته در پیشبرد اهداف نقشه جامع علمی کشور» در روز چهارشنبه مورخ ۸۹۱۰۲۹ ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۸۰۰ به بهانه یادمان پروفسور محمدحسین سلیمی، پدر دانش نوآوری نظام‌یافته کشور، به همت موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران  با همراهی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد. بدینوسیله از تمامی علاقه‌مندان به توسعه و به‌کارگیری TRIZ در کشور دعوت به عمل می‌آید تا با حضور خود در همایش، نقش خود را در طراحی مسیر فعالیت حرفه‌ای در عرصه TRIZ ایفا نمایند.

خواهشمند است مراتب حضور و همراهی خود در برگزاری و اجرای همایش در یکی از حالات زیر را، از طریق تلفن ۲۲۲۴۲۶۵۶ و نمابر ۲۲۲۴۷۴۷۴ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۸۹۱۰۲۵ اعلام فرمایید:

حضور در همایش (در قالب فرم شماره ۱)؛

حضور در پانل مدیریت هم‌اندیشی همایش (در قالب فرم شماره ۱ و ۲-الف)؛

حضور در  برنامه معرفی فعالیت‌های TRIZ در ایران (در قالب فرم شماره ۱و ۲-ب).

  • لازم به ذکر است که تمامی فرم‌ها در سایت www.psst.iiits.org در اختیار شما قرار گرفته است.