به اطلاع می رساند یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران از تاریخ چهاردهم لغایت شانزدهم تیرماه سـال ۱۳۹۰ در دانشکده ریاضــی دانشگاه سیــستان وبلوچــستان برگــزار می گردد. تاریخ ارسال مقالات و سایر اطلاعات مربوطه متعاقباً اعلام می گردد.

به اطلاع می رساند یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران از تاریخ چهاردهم لغایت شانزدهم تیرماه سـال ۱۳۹۰ در دانشکده ریاضــی دانشگاه سیــستان وبلوچــستان برگــزار می گردد. تاریخ ارسال مقالات و سایر اطلاعات مربوطه متعاقباً اعلام می گردد.