پادکست سخنرانی دکتر قاسم‌زاده / عنوان: آنچه مدیران سازمان‌ها در مورد پردازش ابری باید بدانند.
پادکست سخنرانی دکتر قاسم‌زاده / عنوان: آنچه مدیران سازمان‌ها در مورد پردازش ابری باید بدانند.

.
.
.

منبع : گروه پژوهشی صنعتی آریانا