به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران ، اولین کتاب در خصوص بازاریابی و فروش در ایران و به احتمال قوی اولین تحقیقات در زمینه بازاریابی، توسط آقای کاظم شرکت با نام هنر مغازه داری و جلب مشتری در اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به چاپ رسیده است که در سال های بعد از آن نیز تجدید چاپ […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران ، اولین کتاب در خصوص بازاریابی و فروش در ایران و به احتمال قوی اولین تحقیقات در زمینه بازاریابی، توسط آقای کاظم شرکت با نام هنر مغازه داری و جلب مشتری در اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به چاپ رسیده است که در سال های بعد از آن نیز تجدید چاپ شده .

در مقدمه این کتاب آمده است :

«اطلاعات و پیشنهاداتی که در این کتاب به نظر می رسد ، نتیجه مطالعات و مشاهداتی است که در مدت ۸ سال گذشته ضمن بررسی امور بازارداری و بازاریابی انواع کالاهای مصرفی به دست آمده است. در جریان مصاحبه های متوالی با فروشندگان و مغازه داران هنگام بررسی میزان مصرف کالاها ، پیش بینی امکانات و میزان فروش آینده آن ها اطلاعاتی به دست آمد که با تجزیه و تحلیل آن، علل اساسی کندی جریان فروش کالاها و عدم موفقیت بعضی از خرده فروش ها معلوم گردید.تنها دلیل بلانتیجه گذاشتن این اطلاعات و ننمودن راه حل و روش های اصولی برای رفع نواقص کار تا این زمان نداشتن وقت کافی بود . ولی سرانجام نویسنده موفق گردید که با استفاده از اوقات فراغت در تنظیم و تدوین نتایج مطالعات کوشیده ، مغازه داران را به نقص روش ها و وسایل فروش آگاه ساخته ، راه های عملی و کم خرج پیشنهاد نماید.

مقایسه وضع موجود مغازه داری و خرده فروشی در ایران با روش های پیشرفته متداول در کشورهای مترقی به خوبی می تواند میزان عقب افتادگی ما را در این رشته از فعالیت فروش که حساس ترین و اساسی ترین مراحل توزیع است جلوه گر سازد. بر فرد فرد اهالی کشور از تولید کننده ، فروشنده ، و مصرف کننده لازم است که در حدود امکان و توانایی از هرگونه راهنمایی مفید که بر اساس اصول صحیح باشد استفاده کرده و در رفع نواقص کار بکوشند.

مطالب این کتاب با بیانی ساده نوشته شده و از به کار بردن اصطلاحات اقتصادی و بازارداری دوری جسته تا بتواند مورد استفاده عموم قرار گیرد. امید است اطلاعات و پیشنهاداتی که طی هشت سال بارها در بوته تجزیه و تحلیل آزمایش شده و اکنون در این مختصر گرد آمده بتواند برای مغازه داران مفید باشد و آنان را به بهبود روش ها و وسایل کسبی خود تشویق نماید.»