پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ۱۰ الی ۱۲ اسفند ۸۹ – دانشکده نفت آبادان نگهداری و تعمیرات برمبنای وضعیت (‍Condition Based Maintenance) نسل سوم روش‌های نگهداری و تعمیرات می‌باشد که از دهه ۱۹۷۰ به تدریج در صنعت وارد شده‌ است. مزایا و توانایی‌های این روش سبب گردید که این روش در صنایع […]

پنجمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ۱۰ الی ۱۲ اسفند ۸۹ – دانشکده نفت آبادان

نگهداری و تعمیرات برمبنای وضعیت (‍Condition Based Maintenance) نسل سوم روش‌های نگهداری و تعمیرات می‌باشد که از دهه ۱۹۷۰ به تدریج در صنعت وارد شده‌ است. مزایا و توانایی‌های این روش سبب گردید که این روش در صنایع مختلف مطرح گشته و مقبولیت گسترده‌ای بدست آورد. با این وجود این روش در کشور ما نوپاست و در سطح محدودی بکار گرفته شده است. گردهمایی متخصصان و پژوهشگران به صورت سالیانه در راستای تبادل هر چه بیشتر تجارب و دستاوردهای علمی-کاربردی و آشنایی با روش‌های جدید پایش وضعیت می‌باشد.

اطلاعات بیشتر در : http://cmfd.sharif.ir