پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین – آذرماه ۹۱
پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین – آذرماه ۹۱

دبیر کنفرانس : دکتر ابراهیم تیموری | دبیر علمی : دکتر مهدی فتح ا… | دبیر اجرایی : مهندس محمدرضا شیخ کبیر
محورهای تخصصی: […]

دبیر کنفرانس : دکتر ابراهیم تیموری | دبیر علمی : دکتر مهدی فتح ا… | دبیر اجرایی : مهندس محمدرضا شیخ کبیر

محورهای تخصصی:

 •      مدیریت تامین (برونسپاری، تدارکات، قراردادها و …)
 •       فناوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی و راه‌حل های مربوطه، سیستم­های شناسایی و ردیابی خودکار در زنجیره تأمین
 •       برنامه‌ریزی تولید، مدیریت موجودی و زمانبندی در زنجیره تأمین
 •      مدیریت ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان و ارزیابی عملکرد
 •      لجستیک معکوس
 •      مدیریت توزیع: (بسته‌بندی، توزیع، حمل و نقل، انبارداری و …)
 •      مدیریت ریسک، حوادث غیرمترقبه و اختلالات در زنجیره تأمین
 •      طراحی و توسعه شبکه زنجیره تامین
 •      هماهنگی و یکپارچگی در زنجیره تأمین
 •      توسعه پایدار و زنجیره تأمین
 •      ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین
 •        مدیریت درامد و قیمت گذاری

پانل­های تخصصی:

 • صنعت خودرو
 • نظامی و انتظامی
 • صنعت حمل و نقل
 • صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • بازرگانی و تجارت
 • سلامت

اطلاعات بیشتر در :

http://logisticsacademy.ir

http://conf.ilscs.ir