فاطمه کیانی فر تخصصی – تولید ناب در حقیقت از مزایای تولید دستی و انبوه استفاده و از معایبی چون قیمت بالا و عدم تنوع محصول نهایی اجتناب می کند .مثلادر تولید انبوه از ماشین آلات گران قیمت و کارگران غیر ماهر استفاده می شودکه همین امر هرگونه نوآوری در خط تولید را به دلیل […]

فاطمه کیانی فر

تخصصی – تولید ناب در حقیقت از مزایای تولید دستی و انبوه استفاده و از معایبی چون قیمت بالا و عدم تنوع محصول نهایی اجتناب می کند .مثلادر تولید انبوه از ماشین آلات گران قیمت و کارگران غیر ماهر استفاده می شودکه همین امر هرگونه نوآوری در خط تولید را به دلیل گران تر تمام شدن قطعه ی جدید عملا غیر ممکن می سازد درنتیجه محصول نهایی به قیمت از دست رفتن تنوع فقط ارزان تر به دست مشتری خواهد رسیداز جمله موداها( اتلاف) ی در تولید انبوه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تولید بیش از تقاضا
موجودی بالا در انبار
زمان های تاخیر
حمل و نقل های غیر  ضروری
حرکات زائد کارگران که ارزش افزوده ای به بار نمی آورد
از مهم ترین تفاوت های تولید ناب و انبوه نیز می توان به مواردی چون کمال گرایی به معنای کاهش پیوسته ی قیمت ها،صفر کردن تعداد کالاهای معیوب، تنوع بالای محصولات و…اشاره کرد. حال یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در  راستای پیاده سازی موفق این روش تولید کششی است.
همان طور که می دانیم سیستم فشاری تولید توانایی پاسخ گویی سریع به تغییراتی که عمدتا ناشی از نوسان تقاضا یا بروز تغییرات است را ندارد در نتیجه ناچار است برنامه ی خود را برای تمامی مراحل به طور هم زمان تغییر دهد و به منظور انطباق بااین تغیییرات ، موجودی اطمینان نگه داری کند بنابراین چنین سیستمی اغلب دچار یک عدم توازن از ذخیره ی موجودی مابین مراحل ، ایجاد موجودی بلااستفاده و تجهیزات و کارگران اضافه می گردد.و همان طور که در بالا ذکر شد باعث بروز مودا می گردد.عکس سیسستم فشاری تولید ناب و مکانیزم سیستم کششی یا سوپر مارکتی آن است . سوپر مارکت ها مثال کاملی از یک سیستم کششی هستند،مشتری اقلامی را از قفسه ها برمی دارد.صاحب سوپر مارکت به طور دوره ای کنترل می کند که چه اقلامی از قفسه ها برداشته شده و آن ها را سریعا بر حسب تقاضای مشتری جای گزین می کند.تنها مشکل این جاست که هرفرآیند باید از همه ی قطعات موجودی داشته باشد و طبیعی است که اگر تنوع قطعه بالا باشد این کار ممکن نیست. پس این رویه برخلاف تولید فشاری از تقاضای پیش بینی شده برای تولید استفاده نمی کند بلکه براساس تقاضای واقعی از مواد ،قطعات یا محصولات برنامه ریزی می گردد یعنی وقتی سفارشی از مشتری دریافت می شود به ایستگاه آخر می رود و این ایستگاه نیز قطعات مورد نیاز خود را از ایستگاه ماقبل می گیرد و این روند تا ایستگاه اول ادامه پیدا می کند.برای راه اندازی سیستم کششی از ابزاری به نام کانبان استفاده می شود که لغتی زاپنی به معنای کارت اطلاعات است که هرگروه از محصولات تولید شده شامل تعدادی از آن هاست و پس از استفاده کارت کانبان از روی آن ها برداشته شده و به فرآیند قبلی به عنوان سفارشی برای تامین یک سری دیگراز قطعه مورد نظر برمی گردد این روش کاملا طبق تقاضا کار می کند و موجودی را در حداقل نگه می دارد که منطبق بر تفکر ناب است.نکته ی مهم این است که سیستم کششی یکی از ابزارهای برپایی تولید ناب است نه مترادف با آن به صورتی که اگرامکان استقرار حرکت پیوسته تک واحدی بین فرآیندها  ممکن نباشد به کمک این روش آنها به یکدیگر متصل می شوند به نحوی که هر فرآیند فقط چیزی را تولید می کند که فرآیند بعدی نیاز دارد،در زمان مورد نظر و دقیقا به اندازه ی نیاز .