چرا تولید ناب ؟ / نریمان اکبری
چرا تولید ناب ؟ / نریمان اکبری

تولید ناب: شاید با بررسی چنین واژه ای در ذهنتان پدیده بهترین به یادتان بیاید،بله بهترین،بهترین در هر چیزی،در صنعت،در تولید،در مدیریت،در رفع مخارج زاید جاری و… .بهتر است بگویم تولید ناب روش برتری جامعه ای بر جامعه دیگر است،چرا که آن جامعه ناب اندیشیده است، چرا روش تولید ناب؟ تولید ناب روش حذف مخارج […]

تولید ناب:

شاید با بررسی چنین واژه ای در ذهنتان پدیده بهترین به یادتان بیاید،بله بهترین،بهترین در هر چیزی،در صنعت،در تولید،در مدیریت،در رفع مخارج زاید جاری و… .بهتر است بگویم تولید ناب روش برتری جامعه ای بر جامعه دیگر است،چرا که آن جامعه ناب اندیشیده است،

چرا روش تولید ناب؟

تولید ناب روش حذف مخارج زاید،حذف زمان های زاید و حذف هر چیزیست که می تواند به یک مجموعه در راستای رسیدن به هدفش لطمه وارد کند:با ذکر یک مثال تولید ناب را تشریح می نمایم.

روش سنتی:قیمت =هزینه +سود ویژه

روش تولید ناب:سود=قیمت – هزینه

پس در روش تولید ناب تا هر کجا که می توانیم باید مخارج جاری را بکاهیم تا بتوانیم سود خود را افزایش و قیمت تمام شده را کاهش دهیم.

طرح توجیهی تولید ناب:

در ایران بدلیل حضور کارخانجات مونتاژ به صورت عمده و تاکید بر کاهش قیمت تمام شده توسط مشتری:تفکر ناب نقش خود را بصورت کاهش هزینه های جاری و افزایش کیفیت محصول ایفا می کند.

از طرف دیگر در جاهایی که خود کفا هستیم تفکر ناب خود را بصورت ابزار رقابت در هر جهتی نشان می دهد،برای مثال ما باید به روند تولید یک نظم خاصی دهیم،که همان استقرار حرکت پیوسته تک واحدی است که بطور کامل می تواند تمام اتلاف های هفت گانه را ازبین برده و محصولی را برای مشتری تدارک ببیند که یکسره آن چیزی باشد که می خواهد، در زمانی که می خواهد و با قیمتی غیر قابل رقابت در حالی که همه خوشنود باشند:مشتریان، صاحبان سهام، کارکنان، تامین کنندگان و کل جامعه.

این سیستم کششی امکان می دهد بتوان در شرایطی که استقرار حرکت پیوسته به هر دلیلی ممکن نباشد، فرایند ها را مستقیماً به هم متصل کرد به نحوی که هر فرایند فقط چیزی را تولید کند که فرایند بعدی نیاز دارد و به میزانی که نیاز دارد ودر زمانی که نیاز دارد، آن هم با حداقل اتلاف.

تولید ناب تنها کانبان و کشش نیست و هدف تولید ناب هم کانبان و کشش نیست. هدف تولید ناب حذف کامل اتلاف از طریق استقرار یک جریان ارزش به هم پیوسته حتی المقدور تک واحدی است که تثبیت شده بتواند مطابق نرخ تقاضای مشتری کار کند، اما از آن جا که در جهان واقعی همواره ایجاد حرکت پیوسته میسّر نیست، استفاده از کشش و کانبان به عنوان ابزار علامت دهی این سیستم ضروری خواهد بود.

ازاین رو قبل از هر اقدامی، نخست جریان ارزش خود را معین می کنیم(شامل محصولاتی که در یک جریان ارزش تولید می شود و مراحل و تجهیزاتی که آن ها را تولید می کنند) سپس نقشه جریان ارزش وضع موجود و آینده این جریان ارزش را ترسیم می کنیم و در آن ها معین می کنیم کجاها می توان حرکت پیوسته را مستقر کرد و در کجا ها باید از سیستم کششی استفاده نمود، بعد از آن نخست حرکت پیوسته را هر جا که ممکن است محقق می کنیم و سپس در بین فرایند هایی که نتوانسته ایم  حرکت پیوسته را در آن ها محقق کنیم به استقرار سیستم کششی اقدام می کنیم.

طرح تولید ناب راهکارهای متعددی دارد،به عبارت دیگر یک مهندس صنایع می تواند از ابزار های مدیریتی،تفکر ناب خود و روش های تولید ناب برای افزایش بهره وری استفاده نماید.

مفاهیم کلیدی تولید ناب:

1-نظام پنج اس

2-استاندارد کردن کارها

3-ایجاد مسیر کاری موٌثر

4-کاهش میزان تولید مرحله ای

5-کار گروهی

6-کیفیت در منبع

7-انبار کردن در محل مصرف

8-دگرگونی و استقرار سریع ماشین آلات تولیدی

9-نظام تولید کششی و کانبان

10-جریان سلولی

11-نگهداری بهره ور جامع

منابع :
1-lean prouduction-Reza Mehraban.Ph.D
2-مقاله کاظم موتابیان-موسسه ناب ایران