چرا ژورنالیسم علمی ؟ / مهندس حمیدرضا پیراوی ونک
چرا ژورنالیسم علمی ؟ / مهندس حمیدرضا پیراوی ونک

آنچه نیاز به « ژورنالیسم علمی » در رشته مهندسی صنایع را پیش از پیش برای متخصصین این رشته روشن ساخت ، سردرگمی خبرنگاران خبرگزاری ها در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع بود، خبرنگارانی که با تمهیدات ویژه قبل و در حین کنفرانس، دعوت شده بودند و تنها خروجی کار آن ها اخباری خیلی […]

آنچه نیاز به « ژورنالیسم علمی » در رشته مهندسی صنایع را پیش از پیش برای متخصصین این رشته روشن ساخت ، سردرگمی خبرنگاران خبرگزاری ها در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع بود، خبرنگارانی که با تمهیدات ویژه قبل و در حین کنفرانس، دعوت شده بودند و تنها خروجی کار آن ها اخباری خیلی عادی از برگزاری کنفرانس بود که مثلا کنفرانس هشتم مهندسی صنایع در تاریخ 26 و 27 بهمن ماه برگزار گردید، و نهایتا خبری مبنی بر رتبه 13 ایران در جهان در زمینه مهندسی صنایع. خبر هایی که در صفحات دسته چندم خبرگزاری ها، در بخش خبرهای کم اهمیت قرار می گیرد و حتی توسط دبیر خانه کنفرانس هم قابل ارسال برای خبرگزاری ها بود، بسیاری از این خبرنگاران حتی تفاوت بین مهندسی صنایع و مهندسی صنعتی را نمی دانستند و مدام در لابه لای حرف های سیستمی اساتید به دنبال واژه صنعت بودند.

وقوع چنین اتفاقی چندان هم دور از انتظار نبود، چرا که پدیده ای به نام ژورنالیسم علمی در کشور ما بسیار جوان است. سال ها پیش اگر به ستونی تحت عنوان « علمی » در خبرگزاری ها و روزنامه ها نگاهی می انداختید، می دیدید که اخبار این ستون تنها منحصر به اخبار پزشکی است آن هم با سر و شکلی که انتقادات زیادی به آن وارد بود، در سال های بعد به واسطه علاقه و تلاش برخی متخصصین رشته نجوم اخباری در این خصوص نیز به آن افزوده شد و در سال های اخیر نیز اخبار مرتبط با رشته فناوری اطلاعات و به طبع آن روباتیک در ستون علمی جای گرفته است.

و به راستی که جایی برای محتوای رسانه ای و مستندهای علمی در خصوص مهندسی صنایع، سیستم و مدیریت در ستون علمی خبرگزاری ها و همچنین در رسانه ملی بسیار خالی است، اولین قدم در این راستا آشنایی متخصصین رشته مهندسی صنایع با پدیده ای به نام « ژورنالیسم علمی »  است.

توضیح برای خوانندگان :

در یک مجموعه مهندسی به مهندسی برق، مهندسی متالوژی، مهندسی مکانیک و… مهندسی صنعتی و به مهندسی صنایع، مدیریت مهندسی ها می گویند.

در این مطلب منظور آشنا نبودن خبرنگاران با مفهوم سیستم و مباحث غیر صنعتی و مدیریتی مهندسی صنایع است.