چهارمين کنفرانس مديريت دانش با حضور کليه وزارتخانه ها،‌دانشگاه ها،‌پژوهشگاهها ،‌مديران و کارشناسان سازمان های دولتی ،‌عمومی و خصوصی در روزهای 25 و 26 بهمن ماه سال 1390 در مرکز همايش های رازی تهران برگزار می گردد. معرفی مديريت دانش مديريت دانش، رويکرد نظام‏مند خلق، دريافت، سازماندهی، دستيابی و استفاده از دانش و آموخته‏ ها […]

چهارمين کنفرانس مديريت دانش با حضور کليه وزارتخانه ها،‌دانشگاه ها،‌پژوهشگاهها ،‌مديران و کارشناسان سازمان های دولتی ،‌عمومی و خصوصی در روزهای 25 و 26 بهمن ماه سال 1390 در مرکز همايش های رازی تهران برگزار می گردد.

معرفی مديريت دانش

مديريت دانش، رويکرد نظام‏مند خلق، دريافت، سازماندهی، دستيابی و استفاده از دانش و آموخته‏ ها در سازمان‏هاست و به ‏بهبود تصميم‏ گيری، انعطاف ‏پذيری بيشتر، افزايش سود، کاهش بار کاری، افزايش بهره‏ وری، ايجاد فرصت‏های جديد کسب و کار، کاهش هزينه، سهم بازار بيشتر و بهبود انگيزه کارکنان کمک مي‏کند. مديريت موثر دانش سازمانها را از زيانهای ناشی از خاتمه ارتباط مديران و کارکنان با شرکت حفظ نموده و گسترش مفاهيم کليدی را در سطح زير واحدهای سازمان تسهيل می نمايد. در شرايط کنونی بسياری از سازمانهای فعال در عرصه داخلی جهت استفاده از مزيتهای رقابتی حاصل از فرآيندهای دانشی، به کشف، خلق، انتشار و استفاده از دانش همت گمارده اند.

اهداف برگزاری کنفرانس

 • آشکار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت دانش سازمانی در آينده سازمانها
 • تبادل دانش و تجربيات انديشمندان و شرکتهای صاحب تجربه در زمينه مديريت دانش
 • تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهای علمی
 • بررسی دستاوردهای ارزنده مديران و کارشناسان سازمانها و شرکتهای مختلف در زمينه مديريت دانش
 • جلب نظر سياستگذاران عالی و مديران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به مديريت دانش

محور ها

مديريت دانش

 • مديريت دانش، ساختارها و سازوکارهای سازمانی
 • ابزار و فناوری های مديريت دانش
 • مديريت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
 • نظريه ها، مدل ها و مفاهيم مديريت دانش
 • سيستم های مديريت دانش
 • طراحی، پياده سازی و اجرای مديريت دانش
 • مدل های بلوغ مديريت دانش

دانش

 • نقشه ها و مخازن دانش
 • توليد ارزش و سرمايه از طريق دانش
 • دانش آفرينی سرمايه های دانشی و
 • سرمايه زايی دانش
 • اندازه گيری و ارزيابی دارائی های دانشی
 • تدوين استراتژی دانشی سازمان ها
 • شناسائی، جذب و مديريت منابع دانشی برون سازمانی
 • تکنيک های معرفی و اشاعه دانش
 • اندازه گيزی و ارزيابی اثربخشی مديريت دانش
 • انتقال و تسهيم دانش

حوزه های مديريت دانش

 • تجارب بين المللی مديريت دانش
 • چالش ها و فرصت های پياده سازی مديريت
 • دانش دانشگران و مهندسی دانش
 • مدل های تعالی و مديريت دانش
 • حافظه سازمانی
 • امنيت اطلاعات و مستند سازی دانش
 • عارضه يابی مديريت دانش

اقتصاد دانشی

 • توسعه اقتصادی دانش محور
 • مديريت دانش و مزيت رقابتی سازمان
 • راهکارهای تبديل دانش به محصول
 • بنگاه های اقتصادی و مديريت دانش
 • مدل های تجاری دانش محور
 • شرکت های دانش بنيان
 • مديريت دانش در بخش های اقتصادی

 

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به آدرس http://www.kmiran.com مراجعه فرمايند.