چهارمین دوره جشنواره تلاشگران کیفیت کشور / نیمسال دوم ۹۳
چهارمین دوره جشنواره تلاشگران کیفیت کشور / نیمسال دوم ۹۳

علاقه مندان جهت شرکت در چهارمین دوره جشنواره تلاشگران کیفیت کشور ( دومین دوره انتخاب چهره ماندگار کیفیت ) می توانند جهت ثبت نام […]

علاقه مندان جهت شرکت در چهارمین دوره جشنواره تلاشگران کیفیت کشور ( دومین دوره انتخاب چهره ماندگار کیفیت ) می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی جشنواره به آدرس:

www.iranfqm.com

مراجعه نمایند.