سابقه همایش : کنفرانش ملی مهندسی ارزش در سال ۱۳۸۰ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری انجمن مهندسی ارزش برگزار شد. در سال ۱۳۸۷ سومین کنفرانس در دانشگاه تهران با همکاری انجمن مهندسی ارزش ایران برگزار گردید. بدنبال آن در سال ۱۳۸۹ چهارمین همایش مهندسی […]

سابقه همایش :
کنفرانش ملی مهندسی ارزش در سال ۱۳۸۰ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری انجمن مهندسی ارزش برگزار شد. در سال ۱۳۸۷ سومین کنفرانس در دانشگاه تهران با همکاری انجمن مهندسی ارزش ایران برگزار گردید. بدنبال آن در سال ۱۳۸۹ چهارمین همایش مهندسی ارزش با همکاری انجمن مهندسی ارزش ایران و دانشگاه علم و صنعت بر گزار می گردد.

اهداف همایش

  • توسعه فرهنگ مهندسی ارزش با توجه به الزامات قانونی موجود در کشور و ارایه راهبردهای انجمن در این زمینه
  • شناخت کارکردهای مهندسی ارزش در مدیریت بهینه منابع و مصارف با تاکید بر نوآوری
  • نقش مدیریت/ مهندسی ارزش در بهبود بهره وری ملی
  • آشنائی با انتظارات بخشهای مختلف کشور از مهندسی ارزش
  • ایجاد زمینه مناسب برای تبادل تجارب کاربردی، تعامل اعضا و انتقال یافته های علمی
  • بررسی و تحلیل جایگاه و کارکردهای مهندسی ارزش در پروژه های موفق کشور

تقویم همایش:
آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ۲۰/۰۷/۱۳۸۹
اعلام نتایج داوری اصل مقاله ۱۵/۰۸/۱۳۸۹
برگزاری همایش  ۲۱ دی ماه

اطلاعات بیشتر در : http://conf4.sive.org