خلاصه برنامه های کنفرانس چهارم در کنفرانس بازاریابی فرصت خواهید یافت متناسب با تخصص و مسائل سازمانی خود از برنامه هایی که به صورت همزمان در ۴ سالن در دو روز کنفرانس برگزار می شود برنامه اختصاصی خود را انتخاب نمایید. این برنامه ها شامل سخنرانی کلیدی، کارگاه های آموزشی و تجارب مدیران بازاریابی می […]

خلاصه برنامه های کنفرانس چهارم
در کنفرانس بازاریابی فرصت خواهید یافت متناسب با تخصص و مسائل سازمانی خود از برنامه هایی که به صورت همزمان در ۴ سالن در دو روز کنفرانس برگزار می شود برنامه اختصاصی خود را انتخاب نمایید. این برنامه ها شامل سخنرانی کلیدی، کارگاه های آموزشی و تجارب مدیران بازاریابی می باشد
برندهای موفق تجارب خود را در کنفرانس عرضه می کنند
زرماکارون، امرسان، نیلپر، نستله، اوربیت، اشاره، روژین تاک و شیلا تجارب خود را در کنفرانس ارایه خواهند نمود. این تجارب با صرف وقت بسیار و با کمک متخصصان بازاریابی تدوین شده اند. پرهیز از سطحی نگری و دارا بودن فرصتهای یادگیری برای سایرین از مهمترین معیارهای انتخاب این تجارب بوده است.
عناوین برخی از کارگاه های آموزشی کنفرانس اعلام شد
کارگاه های آموزشی کنفرانس بازاریابی از جمله بخش های جذاب این کنفرانس است. هدف این بخش آموزش موضوعات و مفاهیم مورد نیاز مخاطبان کنفرانس است. این عناوین بر اساس نیاز سنجی های قبلی از مخاطبان انتخاب می شودند.
سخنرانان بخش بین الملل کنفرانس چهارمProf.Simon Knox
استاد برندینگ
دانشگاه کرانفیلد انگلستان

Dr.Florian Bauer
مدیرشرکت vacatus
متخصص قیمت گذاری

Omar Mahmoud
استاد بازاریابی
دانشگاه ژنو

جهت ثبت نام کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس http://www.irmmc.com مراجعه نمایید.