بحران مالی و اقتصادی جهانی ، همه کشورها و بنگاهها را به نوعی تحت تاثیر قرار داده است و امواج و آثار آن هنوز ادامه دارد . واکنش کشور ها و بنگاهها و فعالان اقتصادی دنیا و از جمله کشورمان به شکلهای مختلفی بوده است و کمتر مبتنی بر مدلها ، الگوها و نظریه ها […]

بحران مالی و اقتصادی جهانی ، همه کشورها و بنگاهها را به نوعی تحت تاثیر قرار داده است و امواج و آثار آن هنوز ادامه دارد . واکنش کشور ها و بنگاهها و فعالان اقتصادی دنیا و از جمله کشورمان به شکلهای مختلفی بوده است و کمتر مبتنی بر مدلها ، الگوها و نظریه ها از پیش مطالعه شده میباشد به همین دلیل ضرورت بحث و بررسی و ارائه راهکارهای علمی و عملی بیش از پیش برای همه بنگاهها درج شده است و لازم است تا به این نیاز پاسخ مناسب داده شود .
حساس شدن جوامع و بنگاهها به مراکز هزینه و ضرورت مدیریت مخارج و منابع در تمامی بخشها و واحدها و ازجمله خرید و تدارکات فرصتی فراهم کرده است تابه جای برخوردهای عجولانه و احساسی از ساز و کارها و شیوه های نوین علمی و کاربردی استفاده شود.
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تامین ،خرید و تدارکات با همت و تلاش جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و گروههای حرفه ای جهت پاسخ گویی به نیازها و ضرورت های مربوط به شرایط بحران برگزار میشود و شامل میز گردهایی جهت دهنده ، مقاله های علمی و کارگاههای تخصصی خواهد بود .
این کنفرانس که در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ تیر ماه به مدت ۲ روز برگزار خواهد شد میتواند برای مدیران و کارشناسان خرید ، بازرگانی ، پشتیبانی و تدارکات پروژهها و سازمانها و نیز گروههای حرفه ای و علمی علاقه مند به مدیریت زنجیره تامین مفید باشد .

اطلاعات بیشتر در : http://www.pmconference.ir