چهره اخبار مهندسی صنایع ایران تغییر کرد.
چهره اخبار مهندسی صنایع ایران تغییر کرد.

۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ همزمان با دومین سالگرد آغاز به کار رسمی اخبار مهندسی صنایع ایران با مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای طرح توسعه اخبار مهندسی صنایع ایران، قالب و شکل ظاهری این پایگاه خبری به فرمت جدید تغییر کرد. لازم به توضیح است هر ساله تدوین طرح توسعه اخبار […]

۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ همزمان با دومین سالگرد آغاز به کار رسمی اخبار مهندسی صنایع ایران با مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای طرح توسعه اخبار مهندسی صنایع ایران، قالب و شکل ظاهری این پایگاه خبری به فرمت جدید تغییر کرد.

لازم به توضیح است هر ساله تدوین طرح توسعه اخبار مهندسی صنایع ایران برای سال آینده با نظر اساتید و کارشناسان مهندسی صنایع و ارتباطات و رسانه در تاریخ ۹ اسفند ماه به پایان می رسد.

در سال آینده شاهد اتفاقات منحصر بفردی در اخبار مهندسی صنایع ایران خواهید بود.