چوب حراج بر دامنه وب سایت نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع !
چوب حراج بر دامنه وب سایت نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع !

ذره بین – اگر سری به وب سایت نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در آدرس http://www.iiec2013.ir/ بزنید با تصویر زیر روبرو خواهید شد.   دامنه به فروش گذاشته شده است حال آنکه این دامنه محل هدایت خوبی برای شرکت کنندگان سال گذشته کنفرانس به دور بعدی کنفرانس خواهد بود و استفاده بهینه ای از […]

ذره بین – اگر سری به وب سایت نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در آدرس http://www.iiec2013.ir/ بزنید با تصویر زیر روبرو خواهید شد.

 

دامنه به فروش گذاشته شده است حال آنکه این دامنه محل هدایت خوبی برای شرکت کنندگان سال گذشته کنفرانس به دور بعدی کنفرانس خواهد بود و استفاده بهینه ای از آن می توان نمود

شاید تمدید دومین مربوط به کنفرانس حداقل تا اتمام دوره بعدی کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع بتواند گزینه مناسبی باشد.