کارآموزی خود را چگونه گذراندید یا خواهید گذراند؟ بهترین روش چیست؟ / نظرات شما
کارآموزی خود را چگونه گذراندید یا خواهید گذراند؟ بهترین روش چیست؟ / نظرات شما

کارآموزی یکی از بخش های مهم تحصیلی رشته های کاربردی خصوصا رشته های فنی و مهندسی است. اگر چه این مهم در برخی دانشگاه ها و از سوی برخی افراد کم اهمیت تلقی می شود اما به گفته برخی متخصصین در رشته مهندسی صنایع گذراندن یک کارآموزی موفق […]

کارآموزی یکی از بخش های مهم تحصیلی رشته های کاربردی خصوصا رشته های فنی و مهندسی است. اگر چه این مهم در برخی دانشگاه ها و از سوی برخی افراد کم اهمیت تلقی می شود اما به گفته برخی متخصصین در رشته مهندسی صنایع گذراندن یک کارآموزی موفق و موثر زمینه موفقیت های بزرگ در حوزه کاربرد این رشته خواهد بود.

برخی معتقدند دوره کارآموزی موقعیتی برای به کار انداختن خلاقیت و خلق ایده ها و روش های جدید و فضایی برای سعی و خطا است برخی نیز بر این باورند که دوران کارآموزی همانطور که از نامش استنباط می شود زمانی برای آموختن تجربیات جاری در یک صنعت در معنای عام آن است.

حال، شما دوران کارآموزی خود را چگونه گذراندید یا خواهید گذراند؟ به نظر شما بهترین روش برای موثر سپری کردن این دوران چیست؟ نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارید.