کارگاه آموزشی تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2010 برگزار کننده : مدیریت سرآمد ایرانیان –MSI Academy تاریخ برگزاری : ۲۶ خرداد –چهارشنبه       ساعت : ۹ الی ۱۷ مدرس کارگاه : مهندس داوود حیدری مبلغ کارگاه : ۵۹۰۰۰ تومان محتوی کارگاه آموزشی : –          تاریخچه مدل های تعالی سازمانی –          تشریح مفاهیم بنیادین مدل تعالی […]

کارگاه آموزشی تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2010

برگزار کننده : مدیریت سرآمد ایرانیان –MSI Academy

تاریخ برگزاری : ۲۶ خرداد –چهارشنبه       ساعت : ۹ الی ۱۷

مدرس کارگاه : مهندس داوود حیدری

مبلغ کارگاه : ۵۹۰۰۰ تومان

محتوی کارگاه آموزشی :

–          تاریخچه مدل های تعالی سازمانی

–          تشریح مفاهیم بنیادین مدل تعالی EFQM 2010

–          آشنایی با سطوح تعالی سازمانی

–          تشریح معیارهای توانمندساز و نتایج مدل تعالی سازمانی مطابق با آخرین تغییرات

–          آشنایی با منطق رادار

–          کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی  تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی EFQM 2010

برگزار کننده : مدیریت سرآمد ایرانیان –MSI Academy

تاریخ برگزاری : ۲۷ خرداد  – پنج شنبه    ساعت : ۹ الی ۱۷

مدرس کارگاه : مهندس داوود حیدری

مبلغ کارگاه : ۵۹۰۰۰ تومان

محتوی کارگاه آموزشی :

–          تشریح روش ارزیابی به روش شبیه سازی جایزه

–          تشریح عناصر منطق رادار و ویژگی های آن

–          تشریح نحوه ارزیابی توانمند سازها بر اساس روش  شبیه سازی جایزه

–          تشریح نحوه  ارزیابی نتایج  بر اساس روش  شبیه سازی جایزه

–          نحوه امتیازدهی بر اساس منطق رادار

–          نحوه تهیه گزارش ارزیابی

–          کارگاه آموزشی

اعضا باشگاه مدیریت سرآمد ایرانیان با ۲۰% تخفیف می توانند در دوره های آموزشی شرکت نمایید.

شرکت کنندگانی که ۴ دوره آموزشی را بصورت متوالی طی نمایند بعنوان دانش پ‍ژوه انتخاب شده

جهت ثبت نام با آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان تماس حاصل نمایید:

۸۸۵۷۵۳۱۸-۸۸۳۶۳۱۱۶

WWW.MSI.CO.IR