کتاب سیستم داینامیک ( کاربردی از تفکر سیستمی )
کتاب سیستم داینامیک ( کاربردی از تفکر سیستمی )

معرفی کتاب
عنوان کتاب : سیستم داینامیک ( کاربردی از تفکر سیستمی )
مترجم و مولف : شهلا قبادی
ناشر : انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۹۰

معرفی کتاب

عنوان کتاب :  سیستم داینامیک ( کاربردی از تفکر سیستمی )

مترجم و مولف : شهلا قبادی

ناشر : انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 1390

  • شابک: 978-964-8896-13-8

فایل های مرتبط :

فهرست

تعداد صفحات : 183 صفحه