امسال و برای اولین بار پروژه پتروشیمی مروارید در طرح اتیلن پنچم عسلویه توانست در رقابتی فشرده جایزه بین المللی مدیریت پروژه را کسب و به مقام دوم دست یابد. هرساله و با برگزاری کنگره جهانی، کمیته جایزه IPMA ، پروژه های برتر آن سال را در سه سطح زیر انتخاب و رده بندی می نماید. […]

امسال و برای اولین بار پروژه پتروشیمی مروارید در طرح اتیلن پنچم عسلویه توانست در رقابتی فشرده جایزه بین المللی مدیریت پروژه را کسب و به مقام دوم دست یابد.

هرساله و با برگزاری کنگره جهانی، کمیته جایزه IPMA ، پروژه های برتر آن سال را در سه سطح زیر انتخاب و رده بندی می نماید.
۱٫      در سطح ابر پروژه ها (پروژه هایی با حداقل زمان دو سال و بودجه ای بیش از ۱۰۰ میلیون یورو)
۲٫      در سطح پروژه های بزرگ (پروژه هایی با حداقل زمان یک سال و بودجه ای بیش از پنج میلیون یورو)
۳٫      در سطح پروژه های متوسط (پروژه هایی کوچکتر از رده ردیف ۲)
در این رقابت شرکت زیمنس با پروژه قطار تندروی سن پترزبورگ – مسکو موفق به کسب مقام اول شد.

در سال گذشته پروژه پتروشیمی مروارید در فرایند ارزیابی واعطای جایزه ملی تعالی مدیریت پروژه توسط انجمن مدیریت پروژه ایران موفق به کسب تقدیر نامه تعالی مدیریت پروژه بواسطه گردید. این بار با توجه به اعتقاد تیم مدیریت آن پروژه مبنی بر اجرای موفق پروژه منطبق با معیارهای جهانی، کارکرد مدیران و متخصصین ایرانی برای اولین بار در کنار معتبرترین شرکت های جهانی، مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از سپری نمودن یکسال فرایند پیچیده و دشوار ارزیابی موفق به کسب جایزه بین المللی مدیریت پروژه گردیدند. این در حالی است که پروژه های برگزیده (هر سه سطح مذکور) تنها ۱۰پروژه بوده که موفق به راهیابی به مرحله نهایی جایزه (فاینالیست ها) شدند.
انجمن مدیریت پروژه ایران به نیابت از سوی جامعه مدیریت پروژه کشور و تمام ایرانیان این موفقیت را به مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی مروارید جناب آقای مهندس بابایی، تیم مدیریت و اجرایی، پیمانکاران ایشان و دیگر ذینفعان پروژه تبریک گفته و امید آن دارد که دیگر سازمانهای پروژه محور ایرانی در سالهای بعد نام ایران را در چنین محافل علمی – حرفه ای زنده بر زبانها جاری سازند.