کلاسهای نکته وتست ویژه آمادگی آزمون کارشنـاسی ارشـد مهندسی صنایع- صنایع /سیستم بهره وری /سیستم های اقتصادی و اجتماعی مهندسی مالی کلاس ساعت هزینه تحقیق در عملیات ۶۰ ۲۰۰۰۰۰ آمار احتمال ۶۰ ۱۸۵۰۰۰ · زمان برگزاری : مرداد ۱۳۸۹ · اساتید : (تحقیق در عملیات : خانم دکترامل البنین یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه و […]

کلاسهای نکته وتست ویژه آمادگی آزمون

کارشنـاسی ارشـد

مهندسی صنایع- صنایع /سیستم بهره وری /سیستم های اقتصادی و اجتماعی

مهندسی مالی

کلاس

ساعت

هزینه

تحقیق در عملیات

۶۰

۲۰۰۰۰۰

آمار احتمال

۶۰

۱۸۵۰۰۰

  • · زمان برگزاری : مرداد ۱۳۸۹
  • · اساتید :

(تحقیق در عملیات : خانم دکترامل البنین یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه و مولف کتاب های سنجش تکمیلی )

(آماراحتمال مهندسی: دکترمجید اسماعیلیان عضو هیات علمی دانشگاه و مولف کتاب)

همراه با پذیرایی و جزوه تست آزمونهای ارشد سراسری و آزاد و …

ظرفیت دوره: محدود و بر اساس اولویت ثبت نام

  • · در زمان ثبت نام ۵۰% مبلغ کلاس دریافت می گردد
  • · پیش نیاز: آشنایی با مبانی دروس فوق

تذکر  : محل بیشتر کلاسها اصفهان می باشد زمان و مکان متعاقباً اعلام می گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره ۰۹۳۸۲۶۹۶۱۳۸ تماس حاصل فرماید  .