آگهی کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم  دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه پژوهش ، بزرگترین مرکز برگزاری کنکور کارشناسی ارشد دو گرایش مهندسی صنایع و سیستم در کشور است. ۶۶ رتبه زیر ۲۰ در کنکور کارشناسی ارشد صنایع و سیستم در ۵گرایش مهندسی صنایع، سیستم و مدیریت بهره وری از کلاسها […]

آگهی
کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم 
دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه پژوهش ، بزرگترین مرکز برگزاری کنکور کارشناسی ارشد دو گرایش مهندسی صنایع و سیستم در کشور است.
۶۶ رتبه زیر ۲۰ در کنکور کارشناسی ارشد صنایع و سیستم در ۵گرایش مهندسی صنایع، سیستم و مدیریت بهره وری از کلاسها و آزمونهای این مرکز استفاده نموده اند.
برترین اساتید مهندسی صنایع و سیستم در کشور نیز در این دپارتمان تخصصی فعال هستند و کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم به صورت ویژه و انحصاری توسط این اساتید برگزار می گردد.
برخی از اساتید فعال در این موسسه از این قرارند:
دکتر ایوزیان، دکتر سبزه پرور، استاد زاهدی سرشت، استاد آقاسی، دکتر امیری، دکتر اسماعیلی، استاد نیکوفکر، استاد عبداله زاده، مهندس شایان، دکتر قاسمی و …
جهت آگهی از برنامه این کلاسها بر روی این لینک کلیک نمایید:
شماره تماس موسسه: ۰۲۱۸۶۷۴۱