کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، شماره 9 پس از یک دهه / نظرات و پیشنهادات شما
کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، شماره 9 پس از یک دهه / نظرات و پیشنهادات شما

ذره بین – بیش از یک دهه از برگزاری اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع گذشته، و حالا شمارنده کنفرانس به عدد 9 رسیده، به گفته صاحبنظران عدد 9 عدد مناسبی برای بالغ شدن یک کنفرانس است. شاید وقت آن رسیده که آمار و ارقام و نحوه برگزاری کنفرانس های قبل بررسی شده تا مسیر حرکت […]

ذره بین – بیش از یک دهه از برگزاری اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع گذشته، و حالا شمارنده کنفرانس به عدد 9 رسیده، به گفته صاحبنظران عدد 9 عدد مناسبی برای بالغ شدن یک کنفرانس است. شاید وقت آن رسیده که آمار و ارقام و نحوه برگزاری کنفرانس های قبل بررسی شده تا مسیر حرکت کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع را برای اعداد 10 و بالاتر از آن روشن کند.

برخی معتقدند کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در ایران تنها یک کنفرانس علمی با جامعه شرکت کننده دانشجویی است، برخی دیگر آن را یک تجمع سالیانه صنفی از نوع مهندسی صنایع می دانند، برخی هم با صحبت در خصوص کیفیت مقالات از آن با نام کنفرانس ملی یاد می کنند.

مدت هاست قرعه عدد 9 به نام دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افتاده و دست اندرکاران در تکاپوی برگزاری هر چه بهتر کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع هستند.

شما مسیر حرکت کنفراس بین المللی مهندسی صنایع را چگونه ارزیابی می کنید و این مسیر در آینده چگونه باید باشد؟

نظرات خود را همین جا یعنی در فرم زیر بنویسید.