دکتر مجید امین نیری دبیر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در گفتگو با اخبار مهندسی صنایع ایران با اشاره به دریافت ۷۰۰ مقاله علمی، گفت از این تعداد مقاله ۲۹۳ مقاله پذیرش شده که ۱۲۳ مقاله به صورت شفاهی و ۱۷۰ مقاله به صورت پوستری ارائه خواهد شد. وی همچنین با اشاره به برگزاری […]

دکتر مجید امین نیری دبیر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در گفتگو با اخبار مهندسی صنایع ایران با اشاره به دریافت ۷۰۰ مقاله علمی، گفت از این تعداد مقاله ۲۹۳ مقاله پذیرش شده که ۱۲۳ مقاله به صورت شفاهی و ۱۷۰ مقاله به صورت پوستری ارائه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری ۵ میزگرد از بخش صنعت، افزود در این میزگردها مدیران و دست اندرکاران صنعت، مشکلات صنعت را در کنفرانس به بحث می گذارند و کنفرانس در راستای نقش علمی خود در ارتقا صنعت کشور سعی می کند راه حل های علمی برای این مشکلات ارائه دهد.