کاربرد آنالیز روغن (OCM) و (RCM) نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ۸۹ ساعت برگزاری ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سخنرانان: مهندس هوشنگ رستمیان –دکتر علیرضا مسعودی مخاطبان: مدیران ارشد نگهداری و تعمیرات، تضمین کیفیت، بهره برداران و سایر کارشناسان مرتبط مکان برگزاری : خیابان آزادی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده […]

کاربرد آنالیز روغن (OCM)

و

(RCM) نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ۸۹ ساعت برگزاری ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

سخنرانان:

مهندس هوشنگ رستمیان دکتر علیرضا مسعودی

مخاطبان:

مدیران ارشد نگهداری و تعمیرات، تضمین کیفیت، بهره برداران و سایر کارشناسان مرتبط

مکان برگزاری : خیابان آزادی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مکانیک – سالن سمینار

پذیرش براساس اولویت ثبت نام است

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای   ۸۸۰۹۲۸۸۴۸۸۳۶۹۷۴۱

فرم شرکت در گردهمایی