گروه مهندسین مشاور رسا با سابقه اجرای بیش از ۴۵۰ پروژه خدمات تخصصی، و برگزاری بیش از ۸۰ هزار ساعت دوره آموزشی تخصصی، برای تابستان ۱۳۹۱ کارآموز می پذیرد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند فرم زیر تکمیل نمایند. مهلت تکمیل فرم به اتمام رسید!

گروه مهندسین مشاور رسا با سابقه اجرای بیش از ۴۵۰ پروژه خدمات تخصصی، و برگزاری بیش از ۸۰ هزار ساعت دوره آموزشی تخصصی، برای تابستان ۱۳۹۱ کارآموز می پذیرد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند فرم زیر تکمیل نمایند.

مهلت تکمیل فرم به اتمام رسید!