گزارش تصویری ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
گزارش تصویری ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

گزارش تصویری ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات / اردیبهشت ماه ۹۲ [nggallery id=24]

گزارش تصویری ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات / اردیبهشت ماه ۹۲

[nggallery id=24]