گزارش کوتاه ویدیویی از کارخانه تولید یخچال فریزر در کره جنوبی
گزارش کوتاه ویدیویی از کارخانه تولید یخچال فریزر در کره جنوبی

کارخانه تولید یخچال فریزر / کره جنوبی / بوسان / چانگ ون (زمان فایل : 2 دقیقه و 15 ثانیه ) (لینک دانلود : 11.4 MB)

کارخانه تولید یخچال فریزر / کره جنوبی / بوسان / چانگ ون (زمان فایل : 2 دقیقه و 15 ثانیه ) (لینک دانلود : 11.4 MB)