گفتگو با دکتر مهدی بیجاری دبیر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع برگزاری کنفرانس مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی اصفهان چه تأثیری در شناساندن جایگاه مهندسی صنایع در سطح استان دارد؟ برگزاری چنین کنفرانس هایی تأثیر مثبتی در شناساندن جایگاه مهندسی صنایع در سطح استان دارد چرا که طرح این موضوعات باعث برانگیخته شدن حساسیت […]

گفتگو با دکتر مهدی بیجاری دبیر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

برگزاری کنفرانس مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی اصفهان چه تأثیری در شناساندن جایگاه مهندسی صنایع در سطح استان دارد؟

برگزاری چنین کنفرانس هایی تأثیر مثبتی در شناساندن جایگاه مهندسی صنایع در سطح استان دارد چرا که طرح این موضوعات باعث برانگیخته شدن حساسیت افراد در زمینه ی مهندسی صنایع و توجه بیشتر کارشناسان به مباحث مختلف مطرح در این رشته خواهد شد . این کنفرانس ها همچنین فرصت مناسبی برای مطالعه ی بیشتر افراد در موضوعات مختلف رایج در مهندسی صنایع و کاربرد های آنها است و باعث گسترش این کاربردها در سطح استان خواهد شد.

میزان استقبال و مشارکت اساتید، علاقه مندان و متخصصین مهندسی صنایع را در این کنفرانس چگونه ارزیابی میکنید؟

میزان استقبال و مشارکت اساتید و متخصصان بسیار چشمگیر بوده است . دریافت ۸۱۹ مقاله در ۱۸ محور تخصصی نشان دهندهی استقبال و مشارکت علاقه مندان و متخصصین از این کنفرانس است که در جای خود بسیار ارزشمند میباشد.

حضور مهمانان و اساتید خارجی در این کنفرانس در مقایسه با کنفرانس های برگزار شدهی قبلی چگونه بوده است؟

مهمانان و اساتید خارجی حضور قابل توجهی را در این کنفرانس داشته اند. حضور ۵ سخنران و چند ارائه دهندهی مقالهی خارجی در این کنفرانس خود گواه این مهم است.

اگر پیام یا توضیح تکمیلی دارید بفرمایید.

برگزاری چنین کنفرانس هایی نقش مهمی در ترغیب افراد در انجام پژوهش در حوزه ی مهندسی صنایع و ارائه ی نتایج این تحقیقات دارد . این کنفرانس ها همچنین زمینه ی مناسبی برای تبادل نظر متخصصین و کارشناسان میباشد.

گفتگو با دکتر قاسم مصلحی دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

ارزیابی شما از مقالات ارسالی به کنفرانس از نظر کیفی و کمی چگونه است؟

به لطف خدا تعداد مقالاتی که کنفرانس هفتم دریافت کرده است به مراتب از تعداد مقالات دریافتی دوره های قبل بیشتر بوده و ما شاهد رشد ۱۸ درصدی در تعداد مقالات دریافتی می باشیم. طبیعتاً از نظر کیفیت نیز رشد قابل توجهی را درمقالات کنفرانس به جهت شرکت اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف مشاهده میکنیم.

آیا در موضوعات و محور های کنفرانس نسبت به کنفرانس های قبلی وجه تمایز یا تفاوت شاخصی وجود دارد؟ چه تفاوتهایی؟

محورهای کنفرانس امسال مشابه سال پیش بوده و تفاوت عمده ای در این محورها با سال قبل مشاهده نمی شود، اما از نظر کیفیت مقالات در همه ی محورها شاهد پیشرفت قابل ملاحظهای هستیم.

ارزیابی شما از محتوای کلی مقالات پذیرفته شده در مقایسه با شعار کنفرانس چگونه است؟ چقدر آن ها را در راستای شعار محوری کنفرانس ارزیابی میکنید؟

شعار هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، “مهندسی صنایع، راهی به سوی نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار ” است. در واقع هدف اصلی مهندسی صنایع تحقق این شعار می باشد. به طور ویژه سخنرانی کلیدی کنفرانس نیز در این راستاست . همچنین کارگاه نوآوری و کسب ثروت از مسیر دانش نیز که هم سو با این شعار است در کنفرانس برگزار می شود.

اگر پیام یا توضیح تکمیلی دارید بفرمایید.

در این کنفرانس هرچند از نظر کمی تعداد مقالات افزایش یافته، اما سعی شده است داوری مقالات با دقت زیادی انجام شود و در این راستا از اساتید دانشکده ی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان و سایر دانشگاه ها و حتی اساتید دانشکده های دیگر استفاده شده است . به طور متوسط هر مقاله توسط سه نفر برای اخذ تصمیم نهایی ارزیابی شده است.

تهیه مصاحبه : تیم خبری کنفرانس هفتم