« بعد از ترک تحصیل به جای رفتن به کلاسهایی که به آنها علاقه ای نداشتم،کارهایی را شروع کردم که واقعا دوستشان داشتم … »
استیو جابز، سخنرانی دانشگاه استنفورد
می خواهیم بهانه ای باشیم برای گفتن و شنیدن از آنچه واقعا دوستش دارید، در باب مدیریت مهندسی ها …
برای همکاری با تحریریه دانش تخصصی اخبار مهندسی صنایع ایران فرم زیر را تکمیل نموده و در بخش زمینه همکاری « نویسندگی » را انتخاب نمایید با شما تماس خواهیم گرفت.

http://iien.ir/?page_id=2700

« بعد از ترک تحصیل به جای رفتن به کلاسهایی که به آنها علاقه ای نداشتم،کارهایی را شروع کردم که واقعا دوستشان داشتم … »
استیو جابز، سخنرانی دانشگاه استنفورد
می خواهیم بهانه ای باشیم برای گفتن و شنیدن از آنچه واقعا دوستش دارید، در باب مدیریت مهندسی ها …
برای همکاری با تحریریه دانش تخصصی اخبار مهندسی صنایع ایران فرم زیر را تکمیل نموده و در بخش زمینه همکاری « نویسندگی » را انتخاب نمایید با شما تماس خواهیم گرفت.

http://iien.ir/?page_id=2700