۱۴ اکتبر ۲۰۱۲، برابر با ۲۳ مهرماه ۱۳۹۱، روز جهانی استاندارد با شعار ضایعات کمتر، نتایج بهتر، گرامی داشته می شود.
۱۴ اکتبر ۲۰۱۲، برابر با ۲۳ مهرماه ۱۳۹۱، روز جهانی استاندارد با شعار ضایعات کمتر، نتایج بهتر، گرامی داشته می شود.

روز جهانی استاندارد هر ساله ۱۴ اکتبر در سراسر جهان به افتخار تلاش هزار تن از کارشناسانی که به صورت داوطلبانه در سازمان های توسعه استانداردها مانند IEC,ISO,ITU فعالیت نمودند، جشن گرفته می شود، هدف از روز جهانی استاندارد افزایش آگاهی نسبت به اهمیت و تاثیر استاندارد در اقتصاد جهانی است. ۱۴ اکتبر به طور […]

روز جهانی استاندارد هر ساله ۱۴ اکتبر در سراسر جهان به افتخار تلاش هزار تن از کارشناسانی که به صورت داوطلبانه در سازمان های توسعه استانداردها مانند IEC,ISO,ITU فعالیت نمودند، جشن گرفته می شود، هدف از روز جهانی استاندارد افزایش آگاهی نسبت به اهمیت و تاثیر استاندارد در اقتصاد جهانی است.

۱۴ اکتبر به طور خاص در سال ۱۹۴۶ به عنوان روز جهانی استاندارد انتخاب شد، هنگامی که نمایندگانی از ۲۵ کشور جهان برای اولین بار در لندن گرد هم آمدند و تصمیم به ایجاد سازمانی بین المللی برای تسهیل استاندارد ها گرفتند، هم اکنون مقر این سازمان در ژنو است.

ایران نیز از سال ۱۳۴۳ ، به عضویت این سازمان در آمد. سازمان ملی استاندارد ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، مواد غذایی و … را بر عهده دارد . این سازمان جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، حداقل یک بار درماه از خط تولید کارخانه ها نمونه برداری می کند و در صورت لزوم ، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازارخریداری و آزمایش می کند تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده ، بررسی نماید .

استاندارد و استاندارد کردن از پایه های استقرار علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد.