بنا بر اعلام دبیرخانه یازدهمین کنفراانس بین المللی مهندسی صنایع، این کنفرانس تنها تا قبل از پایان وقت اداری روز ۳۱ شهریور ماه پذیرای مقالات علاقه مندان خواهد بود. لازم به توضیح است این کنفرانس ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۹۳ با تاکید بر «عدم قطعیت و ریسک» برگزار خواهد شد.   اطلاعات بیشتر در: […]

بنا بر اعلام دبیرخانه یازدهمین کنفراانس بین المللی مهندسی صنایع، این کنفرانس تنها تا قبل از پایان وقت اداری روز ۳۱ شهریور ماه پذیرای مقالات علاقه مندان خواهد بود.

لازم به توضیح است این کنفرانس ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۹۳ با تاکید بر «عدم قطعیت و ریسک» برگزار خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر در:

www.iiec.ir