چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 April , 2024
29 فروردین 1389

ثبت نام جشنواره کارآفرین جوان

شرایط حضور در جشنواره

کلیه کارآفرینان متولد اسفند ماه ۱۳۵۸و بعد از آن (شخص کارآفرین، مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شخصیتهای حقوقی) می توانند در جشنواره جوان کارآفرین حضور یابند.

طرح ارائه شده باید مربوط به پنج سال اخیر باشد.

طرح می بایست به محصول رسیده و به بازار ارائه شده باشد.