آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن مهندسی صنایع ایران / دوشنبه(فردا) ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۱ تا ۱۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن مهندسی صنایع ایران / دوشنبه(فردا) ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۱ تا ۱۲

بدینوسیله از کلیه اعضا پیوسته انجمن مهندسی صنایع ایران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالانه روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۱/۹۵ ساعت ۱۱ لغایت ۱۲ در آدرس زیر برگزار می گردد حضور به هم رسانند. آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان دکتر عضدی شمالی، دانشگاه علامه […]

بدینوسیله از کلیه اعضا پیوسته انجمن مهندسی صنایع ایران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالانه روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۱/۹۵ ساعت ۱۱ لغایت ۱۲ در آدرس زیر برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان دکتر عضدی شمالی، دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، واحد ۲۱۶

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

  1. انتخاب بازرس
  2. بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره
  3. تعیین میزان حق عضویت
  4. استماع گزارش رییس هیات مدیره از عملکرد انجمن
  5. استماع و تصویب گزارش بازرس انجمن
  6. بررسی و تویب صورت های مالی سال گذشته و بودجه سال آتی انجمن که به تصویب هیات مدیره رسیده است.
  7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه