چاپ مقالات شما در مجلات

ISI و ISC

مورد تایید وزارت علوم در کمتر از یک ماه

در رشته های مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد

ISI Indexed Journals

ISC Indexed Journals

SCOPUS Indexed Journals

ISI WOS Indexed Journals

برای مقالات با کیفیت بالاتر چاپ در نشریات

Elsevier و Springer

هم ممکن خواهد بود.

www.pmojak.com

هم اکنون با ما تماس بگیرید، کارشناسان ما تمام وقت آماده پاسخگویی به شما هستند:

تلفن (در ساعات اداری) : ۰۲۱۰۶۶۹۱۲۵۴۷ و ۰۲۱۶۶۴۳۴۹۶۳

در ساعات غیر اداری: ۰۹۳۶۸۹۳۵۶۹۴

mojakresearch@gmail.com

***

هزینه استخراج مقاله از پایان نامه ۲۰۰  هزار تومان

هزینه ترجمه مقاله به زبان انگلیسی ۲۰۰ هزار تومان

هزینه اخذ پذیرش و چاپ در ژورنال های آی اس سی مورد تایید وزارت علوم: ISC

. ۳۰۰ هزار تومان

هزینه اخذ پذیرش و چاپ در ژورنال های آی اس آی مورد تایید وزارت علوم: ISI

. ۴۰۰ هزار تومان

چاپ مقالات شما در مجلات

ISI و ISC

مورد تایید وزارت علوم در کمتر از یک ماه

در رشته های مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد

ISI Indexed Journals

ISC Indexed Journals

SCOPUS Indexed Journals

ISI WOS Indexed Journals

برای مقالات با کیفیت بالاتر چاپ در نشریات

Elsevier و Springer

هم ممکن خواهد بود.

www.pmojak.com

هم اکنون با ما تماس بگیرید، کارشناسان ما تمام وقت آماده پاسخگویی به شما هستند:

تلفن (در ساعات اداری) : ۰۲۱۰۶۶۹۱۲۵۴۷ و ۰۲۱۶۶۴۳۴۹۶۳

در ساعات غیر اداری: ۰۹۳۶۸۹۳۵۶۹۴

mojakresearch@gmail.com

***

هزینه استخراج مقاله از پایان نامه ۲۰۰  هزار تومان

هزینه ترجمه مقاله به زبان انگلیسی ۲۰۰ هزار تومان

هزینه اخذ پذیرش و چاپ در ژورنال های آی اس سی مورد تایید وزارت علوم: ISC

. ۳۰۰ هزار تومان

هزینه اخذ پذیرش و چاپ در ژورنال های آی اس آی مورد تایید وزارت علوم: ISI

. ۴۰۰ هزار تومان