افزایش ۱۳٫۵ درصدی بودجه دانشگاه ها در لایحه بودجه ۹۶
افزایش ۱۳٫۵ درصدی بودجه دانشگاه ها در لایحه بودجه ۹۶

معاون وزیر علوم گفت: بودجه جاری دانشگاه ها ۱۳/۵درصد افزایش یافته و دانشگاه هایی که فعالیت علمی دارند اعتبار بیشتری دریافت می کنند. به گزارش خبرگزاری آریا،محمد حسین امید گفت: در لایحه بودجه ۱۳۹۶ کشور بودجه فعلی دانشگاه ها نسبت به سال ۱۳۹۵ به طور میانگین ۱۳٫۵افزایش پیدا کرده است و برهمین اساس، بودجه دانشگاه […]

۶۳۵۹۶۱۳۸۴۲۸۵۶۴۴۷۵۰معاون وزیر علوم گفت: بودجه جاری دانشگاه ها ۱۳/۵درصد افزایش یافته و دانشگاه هایی که فعالیت علمی دارند اعتبار بیشتری دریافت می کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا،محمد حسین امید گفت: در لایحه بودجه ۱۳۹۶ کشور بودجه فعلی دانشگاه ها نسبت به سال ۱۳۹۵ به طور میانگین ۱۳٫۵افزایش پیدا کرده است و برهمین اساس، بودجه دانشگاه ها در سال آینده درچارچوب مدل توزیع اعتبار بین ۶ الی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر علوم از نکات مهم در خصوص بودجه دانشگاه‌ها، افزایش سهم درآمدهای اختصاصی نسبت به بودجه عمومی را عنوان کرد و افزود: بر همین اساس تا پایان برنامه ششم توسعه باید بیشتر از ۵۰ درصد اعتبارات دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی تامین شود.
معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: با مساعدت دولت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که از سال ۹۲ تاکنون تجمیع شده در نظر گرفته شده است و با اختصاص این مبلغ تاپایان دیماه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید تمام بدهی های گذشته خود را تسویه کنند.
او افزود: به دانشگاه هایی که در سال گذشته و امسال براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی علوم منطقه ای و دیگر گزارشات معتبر عملکرد مساعدی در زمینه پژوهش داشته اند، در لایحه بودجه اعتبارات خاصی به عنوان تشویق پژوهشی در نظر گرفته شده است.
معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: آخرین هماهنگی ها با سازمان امور استخدامی و اداری در خصوص جذب نیروی انسانی دانشگاه‌ها در حال انجام است و تا پایان سال فراخوان استخدام نیروی انسانی اعلام خواهد شد.
او افزود: همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید حسابداری تعهدی را در موسسه خود پیاده کرده باشند و معاونت اداری مالی وزارت علوم آماده هرگونه مشورت و همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در این زمینه است.
او گفت: از سه سال پیش تاکنون اعتبارات دانشگاه ها براساس براورد علمی انها محقق می شود .