انجمن سیستم های فازی ایران موفق به کسب رتبه A شد.
انجمن سیستم های فازی ایران موفق به کسب رتبه A شد.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران بنا بر اعلام روابط عمومی انجمن سیستم های فازی ایران این انجمن موفق به کسب رتبه A در کمیسیون انجمن های علمی کشور شد. کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله با در نظر گرفتن معیارهای از پیش تعیین شده به ارزیابی انجمن های علمی […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران بنا بر اعلام روابط عمومی انجمن سیستم های فازی ایران این انجمن موفق به کسب رتبه A در کمیسیون انجمن های علمی کشور شد. کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله با در نظر گرفتن معیارهای از پیش تعیین شده به ارزیابی انجمن های علمی می پردازد.