ایستگاه HSE در شرکت مپنا چطور کار می کند؟
ایستگاه HSE در شرکت مپنا چطور کار می کند؟

طی بازدید انجام شده از شرکت مپنا، به بخش ویژه ای به نام ایستگاه HSE برخوردیم که به گفته مسولین یکی از بخش های ویژه ی این شرکت است و دیگر شرکت ها برای الگوبرداری از این بخش دیدن می کنند. از مسولین HSE خواستیم در این خصوص برای ما توضیح دهند. توضیحات مسولین به […]

طی بازدید انجام شده از شرکت مپنا، به بخش ویژه ای به نام ایستگاه HSE برخوردیم که به گفته مسولین یکی از بخش های ویژه ی این شرکت است و دیگر شرکت ها برای الگوبرداری از این بخش دیدن می کنند. از مسولین HSE خواستیم در این خصوص برای ما توضیح دهند. توضیحات مسولین به همراه عکس از ایستگاه HSE در شرکت مپنا به عنوان یک Case در این بخش آمده است.

mapnaHSE

برای مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی آن کلیک نمایید.

 

[audio:http://iien.ir/wp-content/uploads/MapnaHSE_www.iien_.ir_.mp3]