با اطلاعات کامل داوطلبان کنکور سراسری را برای انتخاب رشته مهندسی صنایع راهنمایی کنید./ معرفی رشته/ رتبه و اطلاعات قبول شدگان سال های قبل / بازار کار مهندسی صنایع
با اطلاعات کامل داوطلبان کنکور سراسری را برای انتخاب رشته مهندسی صنایع راهنمایی کنید./ معرفی رشته/ رتبه و اطلاعات قبول شدگان سال های قبل / بازار کار مهندسی صنایع

با توجه به قرار گرفتن در فصل انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری مطمینا داوطلبان زیادی از شما در این مورد سوال می کنند. در زیر مواردی آمده که شما را برای ارایه راهنمایی پر بارتر یاری می کند: اگر در مورد چیستی مهندسی صنایع سوالی وجود داشت: به این بخش مراجعه نموده و از متن […]

با توجه به قرار گرفتن در فصل انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری مطمینا داوطلبان زیادی از شما در این مورد سوال می کنند.

در زیر مواردی آمده که شما را برای ارایه راهنمایی پر بارتر یاری می کند:

اگر در مورد چیستی مهندسی صنایع سوالی وجود داشت:

به این بخش مراجعه نموده و از متن موجود و فیلم معرفی رشته مهندسی صنایع توسط مهندس محمود کریمی و دکتر فرشید عبدی استفاده نمایید.

اگر در مورد تاریخچه مهندسی صنایع سوالی وجود داشت:

به این بخش مراجعه نموده و از فیلم مرور تاریخچه مهندسی صنایع که توسط مهندس علی اکبر سعیدی کیا ارایه شده استفاده نمایید.

اگر در مورد بازار کار مهندسی صنایع سوالی وجود داشت:

به این بخش مراجعه نموده و از فایل صوتی بازار کار مهندسی صنایع با سخنرانی مهندس محمود کریمی استفاده نمایید.

اگر به آمار و ارقام رتبه ها و نمره های قبولی نیاز بود:

به این بخش که به تازگی به روزرسانی شده و آمار رتبه و نمره قبول شدگان رشته مهندسی صنایع را از سال ۸۷ تا ۹۵ درج شده مراجعه نمایید.