با دست پر داوطلبان کنکور سراسری را برای انتخاب رشته مهندسی صنایع راهنمایی کنید.
با دست پر داوطلبان کنکور سراسری را برای انتخاب رشته مهندسی صنایع راهنمایی کنید.

با توجه به قرار گرفتن در فصل انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری مطمینا داوطلبان زیادی از شما در مورد شرایط و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی صنایع سوال می کنند.
در زیر مواردی آمده که شما را برای ارایه راهنمایی پر بارتر یاری می کند:

با توجه به قرار گرفتن در فصل انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری مطمینا داوطلبان زیادی از شما در این مورد سوال می کنند.

در زیر مواردی آمده که شما را برای ارایه راهنمایی پر بارتر یاری می کند:

اگر در مورد چیستی صنایع سوالی وجود داشت:

به این بخش مراجعه نموده و از متن موجود و فیلم معرفی رشته مهندسی صنایع توسط مهندس محمود کریمی استفاده نمایید.

اگر در مورد تاریخچه مهندسی صنایع سوالی وجود داشت:

به این بخش مراجعه نموده و از فیلم مرور تاریخچه مهندسی صنایع که توسط مهندس علی اکبر سعیدی کیا ارایه شده استفاده نمایید.

اگر به آمار و ارقام رتبه ها و نمره های قبولی نیاز بود:

به این بخش که به تازگی به روزرسانی شده و آمار رتبه و نمره قبول شدگان رشته مهندسی صنایع را از سال 87 تا 92 درج شده مراجعه نمایید.

در بخش نظرات همین پست، پاسخگوی سایر سوالات شما هستیم.