تشریح جزئیات آماری ثبت‌نام دکتری ۹۶ در مقایسه با سال‌های گذشته
تشریح جزئیات آماری ثبت‌نام دکتری ۹۶ در مقایسه با سال‌های گذشته

به گزارش خبرگزاری فارس،  تعداد ۲۶۰ هزار و ۸۳ داوطلب برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ ثبت‌نام کردند که  از این تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۶۳ نفر زن و ۱۴۹ هزار و ۹۲۰ نفر مرد هستند یعنی ۴۲٫۳۶ درصد داوطلبان زن و ۵۷٫۶۴ درصد مرد هستند.  از تعداد ۲۶۰ هزار […]

به گزارش خبرگزاری فارس،  تعداد ۲۶۰ هزار و ۸۳ داوطلب برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ ثبت‌نام کردند که  از این تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۶۳ نفر زن و ۱۴۹ هزار و ۹۲۰ نفر مرد هستند یعنی ۴۲٫۳۶ درصد داوطلبان زن و ۵۷٫۶۴ درصد مرد هستند.

 از تعداد ۲۶۰ هزار و ۸۳ داوطلب تعداد ۱۴۹ هزار و ۲۲۱ داوطلب در گروه علوم انسانی، تعداد ۲۴ هزار و ۹۹۴ داوطلب در گروه علوم پایه، تعداد ۴۸ هزار و ۷۵۹ داوطلب در گروه فنی و مهندسی، تعداد ۱۴ هزار و ۹۲۸ داوطلب در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۲ داوطلب در گروه هنر، تعداد ۲ هزار و ۲۳۱ داوطلب در گروه دامپزشکی و تعداد ۶ هزار و ۷۸ داوطلب در گروه زبان ثبت‌نام کردند.

آمار ثبت نام دکتری سال ۹۴ به این صورت بوده است که ۲۰۱ هزار و ۳۳۵ نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد  ۹۰ هزار و ۸۹۹ نفر در گروه علوم انسانی، ۴۰ هزار و ۱۸۵ نفر در گروه فنی و مهندسی، ۲۸ هزار و ۷۷۰ نفر در گروه علوم پایه، ۱۷ هزار و ۲۷۳ نفر در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۳ هزار و ۴۹۱ نفر در گروه زبان، ۸ هزار و ۷۱۰ نفر در گروه هنر، ۲ هزار و ۷ نفر در گروه دامپزشکی بودند.

همچنین تعداد ۱۵۸ هزار و ۹۴ نفر در سال ۹۵ ثبت‌نام کردند که ۸۰ هزار و ۵۱۵ نفر در گروه علوم انسانی، ۳۱ هزار و ۸۰۱ نفر در گروه فنی و مهندسی، ۲۰ هزار و ۶۱۲ نفر در گروه علوم پایه، ۱۱ هزار و ۸۵۴ نفر در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۷ هزار و ۴۹۷ نفر در گروه هنر، ۴ هزار و ۳۹۸ نفر در گروه زبان و ۱ هزار و ۴۱۷ نفر در گروه دامپزشکی بودند.

البته در سال‌های گذشته ثبت‌نام داوطلبان دانشگاه آزاد به صورت مستقل انجام می‌شد.

آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۹۶ در ۷ گروه آموزشی و برای ۲۴۴ کدرشته امتحانی در روز جمعه ۶ اسفند ماه امسال در یک نوبت برگزار می‌شود، کارت شرکت در آزمون دکتری و برگ راهنما در روز سه‌شنبه سوم اسفندماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد و داوطلبان تا پنجم اسفند ماه برای دریافت پرینت کارت مهلت دارند.

پس از برگزاری آزمون، کارنامه داوطلبان در هفته آخر فروردین ماه سال ۹۶ در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در نیمه اول اردیبهشت ماه می‌توانند انتخاب رشته کنند.